مزایای ظروف سنگی

استفاده از ظرف های سنگی سبب آزاد شدن آهن و مواد معدنی در بدن می شود که برای خون سازی، شادی و نشاط در بدن مورد نیاز است.

ظروف سنگی به خاطر خاصیت مغناطیسی که دارند، سبب تامین آهن مورد نیاز بدن می شوند.

ظروف سنگی غنی از آهن و منیزیم هستند که برای بدن بسیار مفید اند.

سنگ هایی که با آن ها دیگ سنگی ساخته می شود، کاملا طبیعی و ارگانیک هستند. بدون هیچ ماده شیمیایی. بنابراین هیچ گونه پوشش شیمیایی و غیر طبیعی داخل آن وجود ندارد تا از بیمار شدن، سرطان و … بیمناک باشیم.