ظروف سنگی و ظروف چدن خالص فرشسا، درمان کم خونی است. به دلیل اینکه تمام این ظروف دارای یون آهن می باشد. که ما برای تست آنها از آهنربای کوچک استفاده کردیم و در ویدئوهای خودمان به اشتراک گذاشته ایم.
حتما می دونید که بدن به یون آهن نیاز دارد. وقتی شما در محصولات ما غذا می پزید، ظروف سنگی و چدن اورگانیک از خودشان یون آهن آزاد می کنند و وارد غذای شما می شود و آهن طبیعی بدن را تامین می کند.
بخاطر همین هست که در طب های سنتی ظروف فرشسا را به بیمارانشون که کم خونی دارند، معرفی می کنند.
ظروف چدنی و سنگی فِرِشسا بهترین جایگزین برای ظروف سرطان زا می باشد.

مدیریت هادی غیب دوست